(095)538-6328 , (061) 306-0908
Call us
Teacher's Recruitment & Language Training Center

Tutoring Services

สถาบันฝึกอบรมภาษาและศูนย์จัดหาครูต่างชาต

Tutoring Services

Tutoring Services เป็นสถาบันอบรมภาษาและศูนย์จัดหาครูต่างชาติได้จดทะเบียนในประเทศไทย ถูกก่อตั้งครั้งแรกเมื่อ ปี. พ.ศ 2527  ทางเราได้เล็งเห็นความสำคัญของการเรียนภาษาอังกฤษของเด็กไทย จึงก่อตั้งสถาบัน Tutoring Service ขึ้น เนื่องจากเห็นความขาดแคลนโอกาสการเข้าถึงการเรียนวิชาภาษาอังกฤษเป็นจำนวนมาก รวมทั้งความรู้ด้านภาษาอังกฤษที่รั้งท้ายในหลายประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปี 2558 ประเทศไทยกำลังจะก้าวสู่ประชาคมอาเซียน (AEC) และทางผู้บริหารได้เล็งเห็นถึงความจำเป็นของการเรียนภาษาอังกฤษเนื่องจากเป็นภาษาสากล ที่ต้องสื่อสารกับประเทศเพื่อนบ้าน และเป็นการเสริมศักยภาพด้านภาษาให้กับนักเรียน โดยอุปสรรคอีกด้านคือ การจัดสรรครูสอนภาษาอังกฤษที่มีประสิทธิภาพ แก่โรงเรียนที่ต้องการ ดังนั้นทาง สถานบัน Tutoring Services จึงมีการเปิดสายงานบริการทางการศึกษาอีกรูปแบบหนึ่ง คือ การส่งครูสอนภาษาอังกฤษชาวต่างชาติ ไปยังโรงเรียนต่าง ๆ ทั้งในกรุงเทพ ปริมณฑล และต่างจังหวัด โดยทำการคัดสรร และจัดหาครูสอนภาษาอังกฤษที่มีคุณภาพ ตามมาตรฐานของสถานบัน Tutoring Services อีกทั้งยังมีการรับรอง หากโรงเรียนผู้เข้าร่วมโครงการ มีความประสงค์ต้องการเปลี่ยนบุคลากร ทางสถานบัน Tutoring Service มีบุคลากรที่คุณภาพอย่างเพียงพอ และทั่วถึงเข้ามาทดแทนให้แก่โรงเรียน เพื่อให้การเรียนการสอนมีความต่อเนื่อง และเกิดประโยชน์ทางการศึกษาอย่างสูงสุด

สถาบันมีความยินดีที่จะนำจัดหาอาจารย์ต่างชาติเข้าไปทำการสอนภาษาอังกฤษให้กับทางโรงเรียน ซึ่ง อาจารย์ของเรามีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์ด้านการสอนโดยเฉพาะ พร้อมทั้งได้รับการอบรม in-house service training เพื่อให้การสอนได้ประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น โดยทางสถาบันฯของเรา ได้ มีระบบในการจัดหาครูชาวต่างชาติ การสัมภาษณ์ การเช็คประวัติการศึกษาและการทำงาน การทดสอบความสามารถในการสอน และการอบรมแนะแนวทางในการสอนภาษาอังกฤษให้กับผู้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่าง ประเทศ ทางเราจะ มีการอบรมให้อาจารย์เข้าใจถึงบทเรียนและวิธีการถ่ายทอดให้เหมาะสมพร้อมทั้ง ให้ตระหนักถึงวัฒนธรรมการเรียนการสอนแบบไทย จัด workshop เพื่อสอนการพัฒนาความเป็นมืออาชีพในการสอนให้กับอาจารย์ พร้อมทั้งดูความเหมาะสมและความสามารถก่อนส่งอาจารย์แต่ละบุคคลเข้าไปตาม โรงเรียน เพื่อเป็นการรักษา
มาตรฐานในการสอนอีกด้วย

Tutoring Services is Teacher's Recruitment and Language Training Center registered in Thailand which was establish since 1984 we have realized the importance of learning English and the shortage opportunities to access learning English to many students in Thailand. Especially in 2015, Thailand is moving towards an ASEAN Community (AEC) Corporate management and government's school sector is aware of the necessity of learning English as an International language. To be able to communicate with neighbors countries as an English medium language.  We understand the barrier of allocating the effective foreign teacher to your school. Let us help you, we are specialized in attracting, screening, selecting and recruiting the most suitable Foreign Teachers for all kinds of schools in Bangkok and whole Thailand.

Read more...
 

English Language Training

เรียนภาษาอังกฤษในและนอกสถานที่

บริการสอนภาษาอังกฤษในอกสถานที่

หากผู้เรียนกำลังมองหาครู/อาจารย์สอนภาษาต่างประเทศ ที่มากไปด้วยประสบการณ์การสอน ทางเราบริการจัดส่งครูชาวต่างชาติที่เหมาะสมกับระดับชั้นผู้เรียน ตั้งแต่ระดับอนุบาล ไปจนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และวัยทำงาน จัดส่งครู Native เจ้าของภาษา และ Non Native 

- คัดสรรครูต่างชาติ ทั้งครู Native และ Non-native

- สำเนียงดี ฟังชัด

- ผ่านการอบรมมารยาทและวัฒนธรรมไทย

- มีคุณสมบัติเข้ากับนักเรียนได้เป็นอย่างดี

- มีความรู้ในด้านภาษาอังกฤษ หรือวิชาอื่นๆ พร้อมที่จะถ่ายทอดให้กับผู้เรียน

ข้อดีของการเรียน Private Courses 


สอนภาษาอังกฤษโดยครูต่างชาตินอกสถานที่หรือตามสถานที่ผู้เรียนสะดวก
ประหยัดค่าเดินทางที่จะต้องมาเรียนถึงสถาบัน เราส่งอาจารย์ต่างชาติที่มีประสิทธิภาพมาสอนถึงที่ สร้างบรรยากาศให้เรียนได้จริง

หลักสูตรที่ออกแบบให้ตรงกับความต้องการเฉพาะของแต่และบุคคล


กลุ่มเรียนเล็กสอนอย่างใกล้ชิด
หาก คุณรู้สึกอายเวลาที่ต้องเรียนกันเป็นกลุ่มใหญ่ ๆ ไม่ต้องกลัว มีผู้เรียนระดับเดียวกันไม่เกิน 1 ถึง 5 คน ทำให้คุณสามารถฝึกพูดภาษาอังกฤษได้อย่างสบายใจ อาจารย์ต่างชาติจะคอยช่วยเหลือ แก้ไขทุกครั้งเมื่อคุณพูดผิดให้คุณสามารถเรียนรู้จากความผิดพลาดและมีความ มั่นใจที่จะพูดมากขึ้น

เรียนไปด้วยสนุกไปด้วย
วิธีการสอนของเราไม่น่าเบื่อ เคร่งเครียด เพราะเรามีกิจกรรมหลากหลาย เวลาที่คุณมีคำถามหรือไม่เข้าใจเกี่ยวกับบทเรียนในบรรยายกาศที่เป็นกันเอง สบาย ๆ ไม่เครียดทำให้เรียนได้อย่างสนุก และเพลิดเพลิน

สามารถจัดตารางเรียน ระยะเวลา ตามความต้องการของผู้เรียน 

อาจารย์ผู้สอนผู้มีประสบการ์ณในการสอนภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงวัยทำงาน

มีการแจ้งรายงานผลการเรียนเป็นรายบุคคลอย่างสม่ำเสมอ


 

Do you need a Foreign Teacher for your School?